Aktualnie znajdujesz sie na: StartOfertaBadanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

 • Nasze usługi obejmują:

  • badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
  • badanie jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych,
  • ocenę systemów kontroli wewnętrznej,
  • audyt projektów finansowanych ze środków unijnych,
  • przekształcenia spółek: badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału, opinie na temat wniesionych aportów, ustalenia parytetów wymiany;
  • inne usługi poświadczające i usługi pokrewne;
    

  Oferujemy podejście do audytu bazujące na gruntownym zapoznaniu się ze specyfiką Państwa działalności, uwarunkowaniami zewnętrznymi, sektorowymi i branżowymi regulacjami prawnymi, strukturą organizacyjną  i powiązaniami wewnętrznymi oraz identyfikacją kluczowych ryzyk na etapie wstępnym badania.

  Opracowane przez nas własne metody pracy, różniące się czasem znacznie od metod stosowanych tradycyjnie, pozwalają na profesjonalne, szybkie i rzetelne wykonywanie prac zlecanych przez naszych Klientów. Jednocześnie w trakcie badania sprawozdania finansowego znaczną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu podatkowemu naszego Zleceniodawcy. W realizacji każdego badania bezpośrednio uczestniczy biegły rewident, który na bieżąco, na każdym etapie prac rewizyjnych, nadzoruje pracę zespołu. Przeprowadzone przez nas badanie przyczynia się do usunięcia istotnych ryzyk oraz prowadzi do uwiarygodnienia wizerunku firmy. Badamy procesy mające odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, a nie tylko zagadnienia bezpośrednio związane z rachunkowością i sposobem przetwarzania operacji gospodarczych.

  Pragniemy nie tylko wypełnić wymogi prawne badania sprawozdań finansowych, ale przede wszystkim zapewnić kierownictwo firmy o rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego oraz skuteczności i prawidłowości funkcjonowania systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej.