Aktualnie znajdujesz sie na: StartOfertaProwadzenie ksiąg handlowych i podatkowych

Prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych

 • Zakres proponowanych przez nas prac obejmuje:

  • organizację procesu obiegu dokumentów, który zapewnia szybki przepływ i spójność informacji oraz zgodne z obowiązującym prawem procedury ustalenia kosztów podatkowych i bilansowych,
  • opracowanie i modyfikację przyjętych zasad polityki rachunkowości,
  • rejestracja zdarzeń gospodarczych;
  • prezentacja sytuacji materialnej i wyniku finansowego jednostki;
  • monitoring prawidłowości przyjmowanych i emitowanych dokumentów;
  • dekretacja dokumentów księgowych;
  • sporządzanie wydruków zapisów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości;
  • ewidencja VAT;
  • przygotowywanie zestawień, raportów i wydruków zapisów księgowych, w tym bilans, rachunek wyników;
  • analizy dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej;
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT;
  • zeznania roczne PIT i CIT na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych
  • sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego;
  • ewidencja środków trwałych oraz plan amortyzacji;
  • roczne sprawozdania finansowe •nadzór księgowy i podatkowy nad pracami zespołu Klienta,
  • przeglądy ksiąg rachunkowych, w tym wyprowadzanie zaległości
  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z UoR
  • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli