Aktualnie znajdujesz sie na: StartOfertaRozliczenia księgowo-płacowe

Rozliczenia księgowo-płacowe

 • Zakres proponowanych przez nas prac obejmuje:

  • sporządzanie list płac wraz z "paskami" dla pracownika;
  • sporządzanie list płac zarządu lub rady nadzorczej;
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło);
  • sporządzanie zbiorczych poleceń księgowania list płac;
  • sporządzanie umów o pracę;
  • sporządzanie świadectw pracy;
  • sporządzanie kart zasiłkowych;
  • sporządzanie kartotek wynagrodzeń;
  • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienie pracowników;
  • sporządzanie druków przelewów na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia pracowników;
  • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS;
  • sporządzenie raportu miesięcznego ZUS RMUA;
  • teletransmisję dokumentów zgłoszeniowych, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS;
  • składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych;
  • sporządzanie druków przelewów na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników;
  • sporządzanie druków przelewów na składkę ZUS pracowników;
  • sporządzanie druków przelewów na składkę ZUS właścicieli i osób współpracujących;
  • obliczanie i sporządzanie druków przelewów wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych